به وب سایت های ما خوش آمدید!

کنترل کیفیت

بازرسی کیفیت محصول:

شرکت ما کنترل کیفیت را در تمام مراحل تولید از مواد اولیه تا حمل تجهیزات انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که تمام محصولات به دست مشتریان می رسد

013
014
015
016

بازرسی فرآیند تولید تجهیزات

آزمون پرداخت: زبری جوش 0.4-0.6um؛ ترشی زبری انفعال 0.6-0.8um

تشخیص فشار

فشار 3 بار است ، فشار را 24 ساعت نگه دارید تا بدون نشت فشار اطمینان حاصل شود.

017
018