به وب سایت های ما خوش آمدید!

فرهنگ شرکت

image016
image015
image013

فرهنگ خدمات

با دقت به مشتریان خدمات دهید و با مشتریان به عنوان شریک توسعه دهید. 

ارزش شرکت

نوآور ، کارآمد ، صرفه جویی در انرژی و اقتصادی ، ما یک شریک راه حل جهانی برای آبجو با صنایع دستی هستیم! 

ماموریت شرکت

برای تبدیل شدن به پیشروترین تامین کننده تجهیزات آبجو در صنایع دستی در جهان و اجازه دهید تجهیزات دم اوبیر در سراسر جهان گسترش یابد. 

تیم ما

07